സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 48,825 പേര്‍; ജില്ലകളിലെ കണക്കുകള്‍

COROna KERALA

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 48,825 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇവരില്‍ 48,287 പേര്‍ വീടുകളിലും 538 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 122 പേരെയാണ് ഇന്നലെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ജില്ലകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ.

തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ആകെ 2929 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 2891 പേര്‍ വീടുകളിലും 38 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

കൊല്ലം

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ ആകെ 2339 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നത്. 2333 പേര്‍ വീടുകളിലും ആറ് പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

പത്തനംതിട്ട

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ആകെ 1873 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നത്. 1864 പേര്‍ വീടുകളിലും ഒന്‍പത് പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ഇടുക്കി

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ആകെ 2202 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നത്. 2198 പേര്‍ വീടുകളിലും നാല് പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

കോട്ടയം

കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ആകെ 2692 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നത്. 2687 പേര്‍ വീടുകളിലും അഞ്ചുപേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ ആകെ 2138 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നത്. 2130 പേര്‍ വീടുകളിലും എട്ട് പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

എറണാകുളം

എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ ആകെ 4252 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നത്. 4214 പേര്‍ വീടുകളിലും 38 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

തൃശൂര്‍

തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ആകെ 4358 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 4333 പേര്‍ വീടുകളിലും 25 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

പാലക്കാട്

പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ ആകെ 6055 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 6022 പേര്‍ വീടുകളിലും 33 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

മലപ്പുറം

മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ ആകെ 7021 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 6966 പേര്‍ വീടുകളിലും 55 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

കോഴിക്കോട്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ആകെ 4532 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 4497 പേര്‍ വീടുകളിലും 35 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

വയനാട്

വയനാട് ജില്ലയില്‍ ആകെ 1352 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 1332 പേര്‍ വീടുകളിലും 20 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

കണ്ണൂര്‍

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ആകെ 4920 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 4869 പേര്‍ വീടുകളിലും 51 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

കാസര്‍ഗോഡ്

കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ ആകെ 2162 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 1951 പേര്‍ വീടുകളിലും 211 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

Story Highlights: coronavirus, Lockdown, Covid 19,നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾ
നിങ്ങളുടെ Facebook Messenger ൽ
Free Subscribe to Messenger Alerts
Top
More