എസ്ബിഐ നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചു

SBI

എസ്ബിഐ പലിശ നിരക്കുകൾ വീണ്ടും പരിഷ്‌കരിച്ചു. രണ്ടുവർഷ കാലാവധിക്കുമുകളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കാണ് പരിഷ്‌കരിച്ചത്.

2 മുതൽ 3 വർഷംവരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ 6.50ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 6.60ശതമാനമായാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. മൂന്നുമുതൽ അഞ്ചുവർഷംവരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ 6.50 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 6.70 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. 5 മുതൽ 10 വർഷംവരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 6.75 ശതമാനമായി പലിശ ഉയർത്തി.

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 0.50ശതമാനവും എസ്ബിഐ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഒരുശതമാനവും അധികപലിശ ലഭിക്കും.

SBI increased interest rate

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top