ലോകബാങ്ക് സംഘം കേരളത്തിലേക്ക്

demonetization had adverse effect on indian economy says world bank

പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്താന്‍ ലോകബാങ്ക് സംഘം കേരളത്തിലേക്ക്. ഏഷ്യല്‍ ഡവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധിയും ലോക ബാങ്ക് സംഘത്തിനൊപ്പം  ഉണ്ടാകും.

Top