സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല

gold price june

സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ പവന് 160രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചിരുന്നു. 22,840 രൂപയാണ് പവന്റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 2855രൂപയാണ്.

Top