കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 80 പേര്‍ക്ക്; 63 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ

kollam covid

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 80 പേര്‍ക്കാണ് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വിദേശത്ത് നിന്നും വന്ന 12 പേര്‍ക്കും ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുമെത്തിയ മൂന്നു പേര്‍ക്കും സമ്പര്‍ക്കം മൂലം 63 പേര്‍ക്കുമാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍, കൊല്ലം സ്വദേശിയായ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവര്‍ക്കും ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 50 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.

വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവര്‍

 • കന്നിമേല്‍ചേരി സ്വദേശി (53) ഖത്തറില്‍ നിന്നുമെത്തി
 • അഷ്ടമുടി സ്വദേശി (28) ഐവറി കോസ്റ്റില്‍ നിന്നുമെത്തി
 • ഇടമണ്‍ സ്വദേശി (32) യു.എ.ഇ യില്‍ നിന്നുമെത്തി.
 • എഴുകോണ്‍ സ്വദേശി (37) യു.എ.ഇ യില്‍ നിന്നുമെത്തി.
 • കരിക്കോട് സ്വദേശിനി (47) സൗദിയില്‍ നിന്നുമെത്തി.
 • കാഞ്ഞാവെളി സ്വദേശി (52) സൗദിയില്‍ നിന്നുമെത്തി.
 • കൊല്ലം വിഷ്ണത്തുകാവ് സ്വദേശി (36) സൗദിയില്‍ നിന്നുമെത്തി.
 • തേവളളി സ്വദേശി (42) സൗദിയില്‍ നിന്നുമെത്തി.
 • പളളിക്കല്‍ സ്വദേശി (48) സൗദിയില്‍ നിന്നുമെത്തി.
 • വാടി സ്വദേശി (53) ഖത്തറില്‍ നിന്നുമെത്തി
 • ശക്തികുളങ്ങര സ്വദേശി (34) സൗദിയില്‍ നിന്നുമെത്തി.
 • ശൂരനാട് വടക്ക് സ്വദേശി (35) യു.എ.ഇ യില്‍ നിന്നുമെത്തി.

ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുമെത്തിയവര്‍

 • നീണ്ടകര സ്വദേശി (28) ഒഡീഷയില്‍ നിന്നുമെത്തി.
 • കൊട്ടിയം സ്വദേശി (44) കര്‍ണ്ണാടകയില്‍ നിന്നുമെത്തി.
 • കന്യാകുമാരി സ്വദേശി (52) തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നുമെത്തി.

സമ്പര്‍ക്കം മൂലം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍

 • അഞ്ചല്‍ സ്വദേശി (24) സമ്പര്‍ക്കം
 • അഞ്ചല്‍ സ്വദേശിനി (18) സമ്പര്‍ക്കം
 • ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ സ്വദേശി (33) സമ്പര്‍ക്കം
 • ആയൂര്‍ സ്വദേശിനി (21) സമ്പര്‍ക്കം
 • ആയൂര്‍ സ്വദേശിനി (47) സമ്പര്‍ക്കം
 • ആലപ്പാട് സ്വദേശി (40) സമ്പര്‍ക്കം
 • ആലപ്പാട് പണ്ടാരത്തുരുത്ത് സ്വദേശി (40) സമ്പര്‍ക്കം
 • ഇട്ടിവ സ്വദേശി (40) സമ്പര്‍ക്കം
 • ഉമ്മന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി (17) സമ്പര്‍ക്കം
 • എഴുകോണ്‍ സ്വദേശി (31) സമ്പര്‍ക്കം
 • എഴുകോണ്‍ സ്വദേശി (4) സമ്പര്‍ക്കം
 • ഓയൂര്‍ സ്വദേശിനി (6) സമ്പര്‍ക്കം
 • കടയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി (64) സമ്പര്‍ക്കം
 • കടയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി (21) സമ്പര്‍ക്കം
 • കരീപ്ര സ്വദേശി (18) സമ്പര്‍ക്കം
 • കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശി (70) സമ്പര്‍ക്കം
 • കരുനാഗപ്പളളി സ്വദേശി (46) സമ്പര്‍ക്കം
 • കുലശേഖരപുരം സ്വദേശി (55) സമ്പര്‍ക്കം
 • കുലശേഖരപുരം സ്വദേശിനി (46) സമ്പര്‍ക്കം
 • കുലശേഖരപുരം സ്വദേശിനി (46) സമ്പര്‍ക്കം
 • കുളത്തപ്പുഴ സാംനഗര്‍ സ്വദേശിനി (22) സമ്പര്‍ക്കം
 • കുളത്തൂപ്പുഴ സാംനഗര്‍ സ്വദേശിനി (56) സമ്പര്‍ക്കം
 • കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി (1) സമ്പര്‍ക്കം
 • കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിനി (16) സമ്പര്‍ക്കം
 • കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിനി (56) സമ്പര്‍ക്കം
 • ചടയമംഗലം സ്വദേശി (27) സമ്പര്‍ക്കം
 • ചടയമംഗലം സ്വദേശി (76) സമ്പര്‍ക്കം
 • ചടയമംഗലം സ്വദേശിനി (36) സമ്പര്‍ക്കം
 • ചടയമംഗലം സ്വദേശിനി (23) സമ്പര്‍ക്കം
 • ചവറ സ്വദേശി (58) സമ്പര്‍ക്കം
 • ചവറ സ്വദേശി (45) സമ്പര്‍ക്കം
 • ചവറ സ്വദേശിനി (50) സമ്പര്‍ക്കം
 • ചിതറ സ്വദേശി (39) സമ്പര്‍ക്കം
 • ചിതറ സ്വദേശി (26) സമ്പര്‍ക്കം
 • ചിതറ സ്വദേശി (19) സമ്പര്‍ക്കം
 • ചിതറ സ്വദേശി (17) സമ്പര്‍ക്കം
 • ചിതറ സ്വദേശിനി – സമ്പര്‍ക്കം
 • ചിതറ സ്വദേശിനി (40) സമ്പര്‍ക്കം
 • ചിതറ സ്വദേശിനി (24) സമ്പര്‍ക്കം
 • ചിതറ സ്വദേശിനി (21) സമ്പര്‍ക്കം
 • തലച്ചിറ സ്വദേശി (4) സമ്പര്‍ക്കം
 • തലച്ചിറ സ്വദേശി (46) സമ്പര്‍ക്കം
 • തലച്ചിറ സ്വദേശിനി (88) സമ്പര്‍ക്കം
 • തലച്ചിറ സ്വദേശിനി (30) സമ്പര്‍ക്കം
 • തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി (60) സമ്പര്‍ക്കം
 • തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി (38) സമ്പര്‍ക്കം
 • തെന്മല സ്വദേശി (27) സമ്പര്‍ക്കം
 • തെന്മല സ്വദേശി (10) സമ്പര്‍ക്കം
 • നെടുവത്തൂര്‍ സ്വദേശി (28) സമ്പര്‍ക്കം
 • പണ്ടാരത്തുരുത്ത് സ്വദേശിനി (57) സമ്പര്‍ക്കം
 • പരവൂര്‍ കോങ്ങാല്‍ സ്വദേശി (39) സമ്പര്‍ക്കം
 • പരവൂര്‍ സ്വദേശി (87) സമ്പര്‍ക്കം
 • പരവൂര്‍ സ്വദേശിനി (46) സമ്പര്‍ക്കം
 • പളളിമണ്‍ സ്വദേശി (70) സമ്പര്‍ക്കം
 • പുനലൂര്‍ സ്വദേശി (30) സമ്പര്‍ക്കം
 • മങ്ങാട് സ്വദേശി (32) സമ്പര്‍ക്കം
 • മടത്തറ സ്വദേശി (52) സമ്പര്‍ക്കം
 • വയയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി (48) സമ്പര്‍ക്കം
 • വയയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി (42) സമ്പര്‍ക്കം
 • വിളക്കുടി സ്വദേശിനി (45) സമ്പര്‍ക്കം
 • വിളക്കുടി സ്വദേശിനി (14) സമ്പര്‍ക്കം
 • വിളക്കുടി സ്വദേശിനി (10) സമ്പര്‍ക്കം
 • ശാസ്താംകോട്ടയില്‍ നിന്നും സ്രവ പരിശോധന നടത്തിയ വ്യക്തി (9) സമ്പര്‍ക്കം

ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍

 • കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിയായ 43 ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍. കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രി സ്റ്റാഫ്
 • കൊല്ലം വടക്കേവിള സ്വദേശിനി 54 ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തക. എംസിഎച്ച് സ്റ്റാഫ്

Story Highlights covid confirmed 80 people In Kollam

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top