24 കേരള പോൾ ട്രാക്കർ സർവേ: കൊവിഡ് പ്രതിരോധം മികച്ചത്

poll tracker survey 5

24 കേരള പോൾ ട്രാക്കർ സർവേയിൽ കൊവിഡ് പ്രതിരോധം മികച്ചതെന്ന് ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം. മികച്ചത്, നല്ലത്, ശരാശരി, മോശം, വളരെ മോശം എന്നീ ചോയ്സുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 31 പേർ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ചതെന്ന് വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ 20 ശതമാനം പേർ വീതം നല്ലതെന്നും ശരാശരിയെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 15 ശതമാനം പേർ മോശമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ 14 ശതമാനം പേർ വളരെ മോശമെന്ന് വിലയിരുത്തി.

സർവേയിൽ കിഫ്ബി നാടിനു ഗുണമെന്ന് ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം ഉയർന്നിരുന്നു. 41 ശതമാനം പേർ കിഫ്ബിയ്ക്ക് അനുകൂലമായി അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 32 ശതമാനം പേർ അറിയില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 17 ശതമാനം പേർ ദോഷമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ 10 ശതമാനം പേർ കിഫ്ബിയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Story Highlights – 24 kerala poll tracker survey 5

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top