പ്രളയത്തെ തോല്‍പ്പിച്ച് ഭാഗ്യലക്ഷമി; ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എപ്ലസ് നേടി അമ്മയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കരുത്തേകി May 18, 2019

പ്രളയം നാശ വിതച്ച് സ്വന്തം വീടും പാഠപുസ്തകങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഭാഗ്യലക്ഷമിക്ക് തോല്‍ക്കുവാന്‍ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും...

Top