സ്വർഗം തേടി ഹിമാലയത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര

July 2, 2020

ആൽവിൻ ജോസ്/യാത്രാക്കുറിപ്പ് അബുദാബി ലുലു ഇന്റർനാഷണലിൽ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററാണ് ലേഖകൻ. സ്വർഗം എന്നത് മരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമല്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ട്....

Top