വിവോയുടെ പിന്മാറ്റം: ജിയോ സ്പോൺസറാവില്ല; മറ്റ് ചൈനീസ് കമ്പനികളും ഐപിഎലിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് August 10, 2020

വിവോയുടെ പിന്മാറ്റത്തിനു പിന്നാലെ മറ്റ് ചൈനീസ് കമ്പനികളും ഐപിഎലിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഓപ്പോ, ഷവോമി, റിയൽമി തുടങ്ങിയ...

ഇന്ത്യയിലെ ഹൈവേ, റോഡ് നിർമാണ പദ്ധതികളിൽ ചൈനീസ് കമ്പനികളെ അനുവദിക്കില്ല: കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി July 1, 2020

ഇന്ത്യയിലെ ഹൈവേ, റോഡ് നിർമാണ പദ്ധതികളിൽ ചൈനീസ് കമ്പനികളെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. ചൈനീസ് കമ്പനികളുമായി ചേർന്നുള്ള കൂട്ടുസംരംഭങ്ങൾക്ക്...

Top