ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രികളിൽ എല്ലാവർക്കും ചികിത്സ തേടാം; ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാൽ June 8, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൊവിഡ് ചികിത്സ ഡൽഹി സ്വദേശികൾക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുവെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്...

Top