ചൊവ്വയിലേക്ക് പറക്കുന്ന ആദ്യ മനുഷ്യനാണ് ഈ 17 കാരി ! July 12, 2018

മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തോ, രാജ്യത്തോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ലോകം ചുറ്റുന്നതോ..അവിടെ തീരുന്നതാണ് നമ്മുടെയെല്ലാം ‘ഉലകം ചുറ്റൽ’ സ്വപ്നം. എന്നാൽ അലീസ എന്ന പതിനേഴുകാരിയുടെ...

സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജ് പാനലിൽ ആദ്യമായി ട്രാൻസ്‌ജെൻഡറും August 28, 2017

ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി കോടതിയിൽ ഇന്നു നടക്കുന്ന മെഗാ അദാലത്തിൽ ഇതാദ്യമായി സിറ്റിങ് ജഡ്ജിമാരുടെ പാനലിൽ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡറും. അതോറിറ്റി വൊളന്റിയറായി...

Top