കാണികളുടെ കണ്ണ് തള്ളിച്ച വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ

worlds most wierd wedding dresses

വിവാഹമെന്നത് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ്. വധുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരുടേയും കണ്ണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വത്യസ്തമായാണ് ഓരോ വധും വിവാഹവേദിയിൽ എത്തുന്നത്.

ഇതിനായി വിവാഹവസ്ത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമവും അമൂല്യവുമായ ശേഖരങ്ങളുമായി ഫാഷൻ ഷോകളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവയെല്ലാം വിജയമാകണമെന്നില്ല. ചിലത് ‘ ടെറിബിൾ ബ്ലണ്ടർ’ ഗണത്തിൽ പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതുമാണ്.

ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നവ ഇവയാണ് :

processed_dd1fdb10-bdf4-4348-9e2d-5a467458c725 (1) worlds most wierd wedding dresses

worlds most wierd wedding dresses processed_cb0d488b-bcb2-4b28-bb70-a253336de93e processed_af36c047-c8c9-46fb-934b-515eb7c49abc processed_d114815a-dea4-40cf-8f60-5aad79915024 processed_3cf18344-2597-40ee-8b4d-3f06c67d969a processed_bccd6808-0086-4983-bca7-926783bdad13 processed_89565b54-5d97-4cea-b5b4-3d72d428db6e processed_d02ae993-0e64-456e-8828-72e7d5550149 processed_863570ea-bda9-4ade-b0f4-1e46a043d415 processed_80823973-930d-4036-9663-9912568eb3e3 Weird-wedding-dresses-9-ilively.com_ processed_e3fe68b7-2c8e-4c4f-a115-2e2d56b6952a processed_6f19d2d6-f20d-4ed0-b958-0f1f7d80effd processed_5da3a50a-b2ad-4414-8424-e7bf8a6e9378 processed_b546979c-41d3-42b6-ac70-809e42c82282

 

worlds most wierd wedding dresses

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top