സംസ്ഥാനത്ത് ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു

Dam dam water level increased

തുലാമഴയെത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ കണക്ക് പ്രകാരം പ്രധാനപ്പെട്ട 16 ജലസംഭരണികളിലെ ജലനിരപ്പ് 72 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. 2985.237 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാതിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ വെള്ളമാണിത് . കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ ക്കാൾ 830.553 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിനുള്ള വെള്ളം നിലവിൽ സംഭരണികളിൽ കൂടുതലുണ്ട്.

ഇടുക്കി സംഭരണിയിലെ ജലനിരപ്പ് 2373.48 അടിയായി ഉയർന്നു, 67.367 ശതമാനം. കഴിഞ്ഞവർഷത്തേക്കാൾ 24 ശതമാനം കൂടുതലാണിത്.

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top