ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി

aadhar date extended last date to link mobile phone and aadhar aadhar mandatory for insurance policy dont need adhar for EPF related services aadhar case verdict today 71.24 crore mobiles linked with aadhar cant hack aadhar info says UIDAI

എല്ലാത്തരം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്കും ആധാർ നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നു. ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി (ഐ.ആർ.ഡി.എ) ആണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഇത് എല്ലത്തരം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്കും ബാധകമാണ്. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമാക്കിയ നിയമത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് ലൈഫ്, ആരോഗ്യ, അപകട ഇൻഷുറൻസ് അടക്കമുള്ള പോളിസികൾക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നിലവിലെ പോളിസി ഉടമകളും പുതുതായി പോളിസി എടുക്കുന്നവരും ആധാർ നമ്പർ പാൻ നമ്പറുമായും പോളിസിയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ഐ.ആർ.ഡി.എ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

 

aadhar mandatory for insurance policy

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top