കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾക്കുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു

kerala sahitya academy award nomination invited

ഈ വർഷത്തെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾക്കുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു. കവിത, നോവൽ, നാടകം, ചെറുകഥ, സാഹിത്യവിമർശനം (നിരൂപണം / പഠനം), വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം (ശാസ്ത്രമാനവിക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിജ്ഞാനഗ്രന്ഥങ്ങൾ), ജീവചരിത്രം (ആത്മകഥ / തൂലികാചിത്രങ്ങൾ), ഹാസസാഹിത്യം, യാത്രാവിവരണം, വിവർത്തനം, ബാലസാഹിത്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് അവാർഡുകൾ നൽകുന്നത്. 2017, 2018, 2019 വർഷങ്ങളിൽ ആദ്യപതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുളള കൃതികളാണ് അക്കാദമി അവാർഡിനും എൻഡോവ്‌മെന്റ് അവാർഡിനും പരിഗണിക്കുന്നത്.

സി.ബി.കുമാർ അവാർഡ് (ഉപന്യാസം), ഐ.സി.ചാക്കോ അവാർഡ് ( വ്യാകരണം/ ഭാഷാശാസ്ത്രം), കെ.ആർ.നമ്പൂതിരി അവാർഡ് (വൈദികസാഹിത്യം), ജി.എൻ.പിള്ള അവാർഡ് (വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം), കുറ്റിപ്പുഴ അവാർഡ് ( നിരൂപണം) എന്നിങ്ങനെ നൽകിവരുന്ന എൻഡോവ്‌മെന്റ് അവാർഡുകൾക്കും കനകശ്രീ അവാർഡ് (കവിത), ഗീതാഹിരണ്യൻ അവാർഡ് (ചെറുകഥ) എന്നിവയ്ക്ക് 35 വയസിന് താഴെയുളളവർ രചിച്ച കൃതികൾക്കുളള എൻഡോവ്‌മെന്റ് അവാർഡുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

25,000/ രൂപയും സാക്ഷ്യപത്രവും അവാർഡ് ശിൽപവുമാണ് സമ്മാനം. ഇതിനു മുൻപ് ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചവരുടെ കൃതികൾ അതാത് വിഭാഗങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾക്കോ, അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ, സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ, പ്രസാധകർക്കോ, സാഹിത്യസാംസ്‌കാരിക സംഘടനകൾക്കോ അവാർഡ് പരിഗണനക്കുളള പുസ്തകങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

കൃതികളുടെ മൂന്ന് പ്രതികൾ വീതം 2020 ഒക്ടോബർ 31ന് മുൻപ് അയക്കണം.

വിലാസം : സെക്രട്ടറി, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, ടൗൺ ഹാൾ റോഡ്, തൃശ്ശൂർ 20

സാഹിത്യ അക്കാദമി വെബ്‌സൈറ്റ് : http://www.keralasahtiyaakademi.org

Story Highlights kerala sahitya academy award nomination invited

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top