റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തി സ്വര്‍ണവില; പവന് 400രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച് 27,200 രൂപയിലെത്തി August 7, 2019

സ്വര്‍ണ വില റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തി വീണ്ടും മുന്നോട്ട്. ഇന്നുമാത്രം പവന് 400 രൂപയാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. 27,200 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ പവന്‍...

Top