രണ്ടര മണിക്കൂറിലധികം ഐസ്‌ക്യൂബിനുള്ളിൽ, സ്വന്തം റെക്കോഡ് ഭേദിച്ച് ഓസ്ട്രിയക്കാരൻ September 6, 2020

ഗ്ലാസ് പെട്ടിയ്ക്കുള്ളിൽ നിറച്ച ഐസ് കട്ടകൾക്കിടയിൽ ജോസഫ് കൊയേബറി എന്ന ഓസ്ട്രിയക്കാരൻ ചെലവഴിച്ചത് രണ്ട് മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് 57...

Top