രുചികൂട്ടുകളിലൂടെ ലോകത്തെ കൊതിപ്പിച്ച മസ്തനാമ്മ യാത്രയായി December 5, 2018

തന്റെ പാചകത്തിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്ഷണപ്രേമികളെ കൊതിപ്പിക്കുകയും പരമ്പരാഗത പാചക രീതിയിലൂടെ വിസമയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മസ്തനാമ്മ വിടവാങ്ങി. 107 വയസ്സായിരുന്നു. ആന്ധ്ര...

ആ ചിത്രങ്ങൾ വിശ്വസിക്കല്ലേ…..അത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് !! July 15, 2017

പ്രശ്‌സഥ ട്രാവൽ ബ്ലോഗർ അമീലിയ ലിയാന നടത്തിയ യാത്രകളെല്ലാം പ്രസിദ്ധമാണ്. യാത്രകളിലെ വ്യത്യസ്തതയല്ല, മറിച്ച് പകർത്തിയ ഫോട്ടോകളിലെ മനോഹാരിതയാണ് അമീലയെയും...

Top