ലോക്ക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നാളെ മുതൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ September 22, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നാളെ മുതൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഹാജരാകണമെന്ന് പുതിയ ഉത്തരവ്...

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസിൽ ഇളവ് നൽകാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ് August 14, 2020

ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസമായി സർക്കാർ ഉത്തരവ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്തയുടെ ഉത്തരവ് ദുരന്തനിവാരണ ചട്ടപ്രകാരമാണ്. ഇതിൻപ്രകാരം...

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ : സംസ്ഥാനത്തെ കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ ഇന്നറിയാം May 2, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇളവുകള്‍ സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം ഇന്ന്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് തിരുവനനന്തപുരത്ത് ഉന്നതതല...

ലോക്ക് ഡൗണിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകുന്നത് നാളത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പരിഗണിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി April 15, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക് ഡൗണിൽ കൂടുതൽ ഇളവ് നാളത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പരിഗണിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നതിനെതിരെ ഫേസ്ബുക്ക്...

Top