പെട്ടെന്നുള്ള ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; അഞ്ചു വയസുകാരിയുടെ ജീവന്‍ അപകടത്തിലാക്കിയതിനു കാരണം തലയിലെ പേന്‍ August 25, 2019

നന്നേ ആരോഗ്യവതിയയായിരുന്ന അഞ്ചു വയസുകാരിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം നേരിട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മാതാപിതാക്കള്‍ അവളേയും എടുത്ത് ഓഹിയോയിലെ ആശുപത്രിലേക്ക് എത്തിയത്. ശരീരത്തിന്റെ...

Top