കൂറ്റൻ യന്ത്രവുമായി വിഎസ്എസ്‌സിയിലേക്ക് ഭീമൻ ലോറി; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്താൻ എടുത്തത് ഒരു വർഷം ! July 18, 2020

ഭീമൻ യന്ത്രവുമായി ഒരു വർഷം മുമ്പ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട ലോറി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി. വിഎസ്എസ്‌സിയിലേക്കാണ് കൂറ്റൻ യന്ത്രം. നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ...

തിരുവനന്തപുരത്ത് മുൻ വിഎസ്എസ്‌സി ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പരാതി June 28, 2020

തിരുവനന്തപുരം വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിയായ മുൻ വിഎസ്എസ്‌സി ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രോഗിയുടേയും ബന്ധുക്കളുടേയും വെളിപ്പെടുത്തൽ....

Top