സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു March 19, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണ വില. ഇന്ന് സ്വർണ വില പവന് 480 രൂപ കുറഞ്ഞു. പവന് 29,600 രൂപയാണ്...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡില്‍ ; ഗ്രാമിന് വില 4000 രൂപ February 24, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡില്‍. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്വര്‍ണ വില ഗ്രാമിന് 4000രൂപയായി. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 32000 രൂപയാണ്...

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ ആശ്വാസം ; കുറഞ്ഞത് പവന് 880 രൂപ January 10, 2020

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയിലെത്തിയ സ്വര്‍ണം വില രണ്ട് ദിവസമായി കുറയുന്നു. സ്വര്‍ണം വില പവന് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട്...

സ്വർണവിലയിൽ വർധന; പവന് 320 രൂപ കൂടി September 16, 2019

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വൻ വർധന. പവന് 320 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ...

സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ; പവന് 27,400 രൂപയിലെത്തി August 8, 2019

സർവകാല റെക്കോർഡുമായി സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു. പവന് 27,400 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില. ഗ്രാമിന് 3425 രൂപയാണ് വില. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും...

റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തി സ്വര്‍ണവില; പവന് 400രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച് 27,200 രൂപയിലെത്തി August 7, 2019

സ്വര്‍ണ വില റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തി വീണ്ടും മുന്നോട്ട്. ഇന്നുമാത്രം പവന് 400 രൂപയാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. 27,200 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ പവന്‍...

സ്വര്‍ണ വില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ August 6, 2019

സ്വര്‍ണ വില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ. പവന് 200 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചത്. ഒരു പവന് 26,800 രൂപയും...

സ്വര്‍ണ്ണം പവന് 160രൂപ കുറഞ്ഞു February 13, 2019

സ്വര്‍ണ്ണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 24,400രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഇന്നലെ 24560രൂപയായിരുന്നു. 160രൂപയുടെ കുറവാണ് പവന് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 3050രൂപയാണ്....

സ്വര്‍ണ്ണവില കുതിക്കുന്നു January 21, 2019

സ്വര്‍ണ്ണവില മുന്നോട്ട്. 120രൂപയാണ് ഒരു പവന് ഇന്ന് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. 24, 160രൂപയാണ് പവന് ഇന്നത്തെ വില. 24,200ആയിരുന്നു ഈ മാസത്തില്‍...

സ്വര്‍ണ്ണവില കുറഞ്ഞു November 19, 2018

സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് 80രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച 80പവന് വര്‍ദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇന്ന് 80രൂപ തന്നെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 23,120രൂപയാണ്...

Page 3 of 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14
Top