വാട്‌സ്ആപ്പിനെ തകർക്കാൻ അലോ September 21, 2016

മെസ്സേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോകത്ത് വാട്‌സ്ആപിന്റെ കുത്തക തകർക്കുക എളുപ്പമല്ല. മറ്റ് പല അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മെസേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നു കേട്ടാൽ...

വീഡിയോ കോളിംഗിൽ പുതിയ അനുഭവം പകർന്ന് ഗൂഗിൾ ഡുവോ September 6, 2016

വീഡിയോ കോളിംഗിൽ പുതിയ അനുഭവം പകരുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്പ് വിസ്മയമാകുന്നു. ഗൂഗിൾ ഡുവോ ! നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മുതൽ തന്നെ ആകാംക്ഷ...

വീഡിയോ കോളിംഗിൽ പുതിയ അനുഭവം പകർന്ന് ഗൂഗിൾ ഡുവോ September 6, 2016

വീഡിയോ കോളിംഗിൽ പുതിയ അനുഭവം പകരുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്പ് വിസ്മയമാകുന്നു. ഗൂഗിൾ ഡുവോ ! നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മുതൽ തന്നെ ആകാംക്ഷ...

Top