ഹിമാലയൻ മേഖലയിൽ അതിശക്തമായ ഭൂചലനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ December 1, 2018

ഹിമാലയൻ മേഖലയിൽ അതിശക്തമായ ഭൂചലനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ. റിക്ടർസ്‌കെയിൽ 8.5ന് മുകളിൽ തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിലെ...

Top