സ്വന്തം വിധിയിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി തിരുത്താൻ തയാറായി സുപ്രിംകോടതി October 3, 2019

സ്വന്തം വിധിയിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി തിരുത്താൻ സുപ്രിംകോടതിയുടെ തീരുമാനം. കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിക്ക്‌ വധശിക്ഷ നിശ്ചയിച്ചതിൽ പിശക് പറ്റിയതായാണ് സുപ്രിംകോടതിയുടെ...

Top