അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാൽ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ September 7, 2020

അറ്റോർണി ജനറൽ കെ.കെ. വേണുഗോപാൽ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ജൂനിയറിന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കെ കെ വേണുഗോപാൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ...

Top