ശമ്പളം മുടങ്ങി; മലബാര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ഓഫീസിന് മുന്‍പില്‍ ജീവനക്കാരുടെ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം October 21, 2020

മലബാര്‍ ദേവസം ബോര്‍ഡിന് കീഴിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം രണ്ട് വര്‍ഷമായി മുടങ്ങിയതായി പരാതി. സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ദേവസം ബോര്‍ഡ് ഓഫീസിന്...

കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി; മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രഡിസന്റ് August 11, 2020

കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രഡിസന്റ് ഒകെ വാസു. മലബാർ...

Top