കൽപറ്റയിൽ മത്സരിക്കാൻ മുല്ലപ്പളളി രാമചന്ദ്രൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൽ എതിർപ്പ് January 19, 2021

ഹൈക്കമാന്റ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ വയനാട് കൽപറ്റയിൽ മത്സരിക്കാൻ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പളളി രാമചന്ദ്രൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൽ എതിർപ്പ്. ലീഗ്...

Top