ആശങ്ക കുറയുന്നു; രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കേസുകൾ അരലക്ഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം October 20, 2020

രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കേസുകൾ അരലക്ഷത്തിൽ താഴെ കുറഞ്ഞു. 24 മണിക്കുറിനിടെ 46,790 പോസറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 587 പേർ...

അടുത്തവർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിലെ പകുതിപേരിലേക്കും കൊവിഡ് വ്യാപിച്ചേക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രം October 20, 2020

അടുത്തവർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിലെ പകുതിപേരിലേക്കും കൊവിഡ് വ്യാപിച്ചേക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതി. സമിതിശേഖരിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ...

കൊവിഡ് ആശങ്ക അകലാതെ രാജ്യം; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിദിന കേസുകൾ കേസുകൾ പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ October 18, 2020

കൊവിഡ് ആശങ്ക അകലാതെ രാജ്യം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിദിന കേസുകൾ കേസുകൾ പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ തുടരുന്നു. കർണാടകയിൽ ഏഴായിരത്തിലധികം കേസുകൾ...

രാജ്യത്തെ കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 74 ലക്ഷം കടന്നു October 17, 2020

രാജ്യത്തെ കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 74 ലക്ഷം കടന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 62,212 പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 837...

രാജ്യത്തെ കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 74 ലക്ഷത്തിലേക്ക് October 17, 2020

രാജ്യത്തെ കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 74 ലക്ഷത്തിലേക്ക്. മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വീണ്ടും...

രാജ്യത്തെ കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 74 ലക്ഷത്തിലേക്ക് October 16, 2020

രാജ്യത്തെ കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 74 ലക്ഷത്തിലേക്ക്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 63,371 പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 895 പേർ...

രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നു; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിദിന കേസുകൾ പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ October 16, 2020

മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വീണ്ടും പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ കൊവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു....

രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 73 ലക്ഷത്തിലേക്ക് October 15, 2020

രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 73 ലക്ഷത്തിലേക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിദിന കേസുകൾ വീണ്ടും 10,000 കടന്നു. അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം എംപിക്കും...

ആശങ്ക ഒഴിയുന്നു; രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് October 13, 2020

രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 55,342 പോസിറ്റീവ് കേസുകളും 706 മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു....

രാജ്യത്ത് 69 ലക്ഷം കടന്ന് കൊവിഡ് ബാധിതർ; രോഗമുക്തി നിരക്ക് 85.52 ശതമാനമായി ഉയർന്നു October 9, 2020

രാജ്യത്ത് 69 ലക്ഷം കടന്ന് കൊവിഡ് ബാധിതർ. പ്രതിദിന കേസുകളിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 70,496 പോസിറ്റീവ് കേസുകളും...

Page 1 of 21 2
Top