26
Jan 2022
Wednesday
എന്തുകൊണ്ട് ഒക്ടോബറിലും നിർത്താതെ!! കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴ വിതച്ച നാശം… October 21, 2021

കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴ തകർത്താടുകയാണ്. ജീവനും ജീവിതവും തകർന്ന് പ്രാണനും കൊണ്ടോടുന്ന ആളുകളുടെ കരളലിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് ദിവസമായി...

Top