ഈസ്റ്റർ പരിഗണിച്ച് ലോക്ക് ഡൗൺ നടപടികൾ കർശനമാക്കി പൊലീസ് April 11, 2020

ഈസ്റ്റർ പരിഗണിച്ച് ലോക്ക് ഡൗൺ നടപടികൾ കർശനമാക്കി പൊലീസ്. നിരത്തുകളിൽ ഉന്നത പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. അതേസമയം,...

ലോക്ക് ഡൗൺ; കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കി പൊലീസ് March 27, 2020

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധനകൾ ശക്തമായി തുടരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ നിർദേശം ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ 140 പേർക്കെതിരെ 136...

Top