സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 3,17,195 പേർ November 26, 2020

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 3,17,195 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇവരിൽ 3,00,925 പേർ വീട്/ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനിലും 16,270 പേർ ആശുപത്രികളിലും...

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 2,93,221 പേർ November 2, 2020

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 2,93,221 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇവരിൽ 2,71,744 പേർ വീട്/ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനിലും 21,477 പേർ ആശുപത്രികളിലും...

സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 2,82,568 പേർ October 25, 2020

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 2,82,568 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇവരിൽ 2,59,651 പേർ വീട്/ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനിലും 22,917 പേർ ആശുപത്രികളിലും...

ആറ്റിങ്ങലിൽ കൊവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരുന്ന ആൾ തീ കൊളുത്തി മരിച്ചു June 16, 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആറ്റിങ്ങലിൽ കൊവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരുന്ന ആറ്റിങ്ങൽ മണമ്പൂർ സ്വദേശി സുനിൽ (33) തീ കൊളുത്തി മരിച്ചു. ഇന്ന്...

Top