മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിൽ മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ കൂട്ട് നിന്ന യുവതിയും കാമുകനും അറസ്റ്റിൽ October 22, 2020

മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിൽ മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ കൂട്ട് നിന്ന യുവതിയെയും കാമുകനെയും പൊലീസ് പിടികൂടി. ഇരുവരും ഒളിച്ചു താമസിക്കുതിനിടെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്....

Top