പഴയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്‌നെസ് നേടിയില്ലെങ്കിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ സ്വമേധയാ നഷ്ടമാകും : കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രി March 19, 2021

പഴയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്‌നെസ് നേടിയില്ലെങ്കിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ സ്വമേധയാ നഷ്ടമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്ഗരി. പഴയവാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ തയാറാവുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക...

വാഹനങ്ങൾക്കും ഇനി കാലാവധി; എന്താണ് കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ നിയമം? നമ്മെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ ? [24 Explainer] March 11, 2021

2021-22 ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ചില ശ്രദ്ധേയ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പിംഗ് പോളിസി. അതായത് പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ...

Top