ഈ പെർഫക്ട് ക്ലിക്കുകൾ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്

പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നന്നായി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന്. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടും അൽപ്പം ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി…

സമുദ്രത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ

 

2d201ba6-69e4-4c4f-9ae3-1dd3cbefbcdc b9ff9078-7a6d-4a9b-aea4-f8c63873945c

സ്‌നോ സ്‌റ്റോം

 

f0a0243a-586f-49c5-9e54-b5b4eb59da4f 6483e464-c050-483c-8b54-d1bdbfca328d

മിസ്റ്റീരിയസ് ലൈറ്റ്

7565f4e3-4d88-4ee3-980f-3ca22bbb5873

 

fda7317a-cd7f-4f03-8599-2c40c2bc7262 സുന്ദരം ഈ ബാല്യകാലം

596fd42d-edc4-462e-8c76-fb1efaf0b7ae

5228ac40-963e-44e2-9395-1cd81e1297d0

ലെവിറ്റേഷൻ

2f21358c-af7a-44d7-9f90-35addc921bbb

 

eee35db0-7e3c-4bc3-8b31-6df2770e251e കടൽ തീരം

e9e95286-960c-4dcb-8072-3cbb323ae46b

20f95a82-b7ff-4b14-8cad-47b47102e143

കടലിനടിയിലെ മുത്തുച്ചിപ്പി

25a0a9d6-dd20-474b-8d32-d6dc7665b89b

62e0846b-008a-4a23-941b-2c149f86cc63

മുങ്ങിതാഴൽ

d0cf8987-3d4c-4c1c-ae7b-dfad3f351d9f

 

499991ff-35bc-4121-811a-4b99672d66a5

മഴത്തുള്ളികൾ

508e32bf-b3c7-4d08-8064-0ebab6bf831a

 

a6cb76a4-3b01-4a4b-9b18-70e4c8187923

വെള്ളത്തുള്ളിക്കുള്ളിലെ ജീവിതം

6be5a970-2ce6-4d87-998e-8894b4ff358c

839c89d7-14ce-4ac9-8848-486be42bc06c

തിളങ്ങുന്ന ബാഗ്രൗണ്ട്

676af858-0903-4b57-9c06-354a3af04c29

 

300d6edb-ba60-4638-89b4-0e5c513c6e2e

സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെ സ്ഥിരം നമ്പർ
ef905f9a-f575-4447-8c16-9424be19e871

af576868-3872-429b-8f9a-3ac79291f9f1
നിംഫ്
4c915da8-e093-4d31-9978-f66551f32164

 

14099ecc-22d1-4ebc-85ef-7460a1c814a0

മിറർ ഇമേജ്

877c3572-9b5e-45de-8e47-af0c9e53a551

 

65554a8e-6bfd-4f2d-b07d-d383b55fd3ca
ചുഴലിക്കാറ്റ്

f87d01f8-cea5-4931-be15-0d072df8c74b

 

a34a2227-009d-4211-863f-50f9afa0e4ef

പണ്ടത്തെ വണ്ടികൾ

d85ce3db-2fcb-4b99-869a-33bd0552c4d3 e025e382-9325-4337-8d33-11a6b63aeae4

വിവാഹം

2407504c-4665-4ed4-8a1d-11d743b39638

1d7a80cb-f8e2-4907-84b9-50f6faf4d561

ട്രെക്കിങ്ങ്

10375aa9-2da3-4b1a-b7f8-e14672bfc1ac

13131dc7-5d91-4a8d-80ba-021db6f0f431

photos, perfect clicks, camera tricks

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top