കുടുംബ ശ്രീയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു

applications invited for differents posts in kudumbasree

കുടുംബ ശ്രീയിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, സെക്യൂരിറ്റി, കെയർ ടേക്കർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. 29 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. മാർച്ച് 31 ന് മുമ്പ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം.

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവ്- 8 (കൊല്ലം; പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്)
യോഗ്യത- ബിരുദം ഒപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം
പ്രായപരിധി- 35
ശമ്പളം- 15000

സെക്യൂരിറ്റി

ഒഴിവ്- 21 (തിരുവനന്തപുരം, വയനാട്, ഇടുക്കി, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ കണ്ണൂർ, കാസർകോട്)
യോഗ്യത- എസ്എസ്എൽസി
പ്രായപരിധി- 40
ശമ്പളം- 12000

കെയർ ടേക്കർ

ഒഴിവ്- എല്ലാ ജില്ലകളും
യോഗ്യത- പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം
പ്രായപരിധി- 50
ശമ്പളം- 12000

Address of the Mission offices in each districts are given below

Thiruvananthapuram
District Mission Co-Ordinator
Kudumbashree,Dist.Panchayat Building
Pattom, Thiruvananthapuram
Ph-0471-2447552
E-Mail-dmctvm@kudumbashree.org
Kollam
District Mission Co-Ordinator
Kudumbashree
Civil Station, Collectorate, Kollam
Ph-0474-2794692
E-Mail-spemklm@gmail.com
Pathanamthitta
District Mission Co-Ordinator
Kudumbashree, Civil Station, Collectorate
Pathanamthitta,
Ph-0468-2221807
E-Mail-spempta1@gmail.com
Alappuzha
District Mission Co-Ordinator
Kudumbashree, Valiyakulam Jn., Thiruvambadi P.O., Alappuzha,
Ph-0477-2254104
E-Mail-spemalp1@gmail.com
Kottayam
District Mission Co-Ordinator
Kudumbashree, District Panchayath Office
Kottayam,
Ph-0481-2302049
E-Mail-spemktm2@gmail.com
Idukki
District Mission Co-Ordinator
Kudumbashree, Civil Station, Collectorate
Idukki,
Ph-0486-2232223
E-Mail-idkspem@gmail.com
Ernakulam
District Mission Co-Ordinator
Kudumbashree, Civil Station,
Collectorate, Ernakulam
Ph-0484-2426982
E-Mail-spemekm2@gmail.com
Thrissur
District Mission Co-Ordinator
Kudumbashree, Civil Station, Collectorate
Thrissur,
Ph-0487-2362517
E-Mail-spemtsr2@gmail.com
Palakkad
District Mission Co-Ordinator
Kudumbashree, Civil Station, Collectorate
Palakkad,
Ph-0491-2505627
E-Mail-spempkd@gmail.com
Malappuram
Kudumbashree, District Cbnp Office
Collectorate Campus,
Malappuram,
Ph-0483-2733470
E-Mail-spemmlp1@gmail.com
Kozhikode
District Mission Co-Ordinator
Kudumbashree, Civil Station, Collectorate
Kozhikode,
Ph-0495-2373066
E-Mail-spemkkd1@gmail.com
Wayanad
District Mission Co-Ordinator
Kudumbashree, Royal Plaza Building,
Kalpetta Main Road, Wayanad,
Ph-04936-206589
E-Mail-spemwyd1@gmail.com
Kannur
District Mission Co-Ordinator
Kudumbashree, Near Yathri Nivas,
Kannur,
Ph-0497-2702080
E-Mail-spemknr@gmail.com
Kasaragod
District Mission Co-Ordinator
Kudumbashree, Civil Station, Collectorate
Kasargod,
Ph-04994-256111
E-Mail-spemksd@gmail.com

applications invited for differents posts in kudumbasree

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top