പയർവർഗങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞു

pulses prices falls

സംസ്ഥാനത്ത് പയർവർഗങ്ങളുടെ വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. മൊത്ത വ്യാപാര ചന്തകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നൂറ് രൂപയിൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.

മൊത്ത വിതരണ വില പ്രകാരം തുവരപരിപ്പിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം 180 രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം അത് 55 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് 190 രൂപയിൽ നിന്നും 65 രൂപയും, കടല 100 രൂപയിൽ നിന്നും 60 രൂപയും, ചെറുപയർ 90 രൂപയിൽ നിന്ന് 55 രൂപയും, വൻ പയറിന് 80 രൂപയിൽ നിന്നും 55 രൂപയുമായി കുറഞ്ഞു.

 

pulses prices falls

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top