സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഖരമാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്ലാന്റുകൾ തുടങ്ങാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം

solid waste management project in 7 districts of kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഖരമാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്ലാന്റുകൾ തുടങ്ങാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ഖരമാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉദ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പദ്ധതി. പൊതു സ്വകാര്യ-പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പദ്ധതി. നടപ്പാക്കുക.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്ലാൻറുകൾ വരുന്നത്. 5 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാകുന്ന പദ്ധതി. കോഴിക്കോട് ഞെളിയൻ പറമ്പിലാണ് ആദ്യം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് അവിടേയും പദ്ധതി തുടങ്ങും . കെ എസ് ഐ ഡി സി യാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്. ബിഒടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതി.

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top