സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 1,45,062 പേര്‍; ജില്ലകളിലെ കണക്കുകള്‍

covid observation kerala

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 1,45,062 പേരാണ് ഇപ്പോള്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരില്‍ 1,34,140 പേര്‍ വീട്/ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീനിലും 10,922 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 1241 പേരെയാണ് ഇന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ജില്ലകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ കണക്കുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ആകെ 15991 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 13216 പേര്‍ വീടുകളിലും 2775 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

കൊല്ലം

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ 9002 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 8321 പേര്‍ വീടുകളിലും 681 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

പത്തനംതിട്ട

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ആകെ 4588 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 4128 പേര്‍ വീടുകളിലും 460 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ ആകെ 6438 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 5649 പേര്‍ വീടുകളിലും 789 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

കോട്ടയം

കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ആകെ 9396 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 8912 പേര്‍ വീടുകളിലും 484 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ഇടുക്കി

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ആകെ 4141 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 3820 പേര്‍ വീടുകളിലും 321 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

എറണാകുളം

എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ ആകെ 12457 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 11253 പേര്‍ വീടുകളിലും 1204 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

തൃശൂര്‍

തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ആകെ 11978 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 11411 പേര്‍ വീടുകളിലും 567 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

പാലക്കാട്

പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ ആകെ 10947 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 10508 വീടുകളിലും 567 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

മലപ്പുറം

മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ ആകെ 31212 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 30288 പേര്‍ വീടുകളിലും 924 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

കോഴിക്കോട്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ആകെ 12500 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 11785 പേര്‍ വീടുകളിലും 715 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

വയനാട്

വയനാട് ജില്ലയില്‍ ആകെ 2875 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 2464 പേര്‍ വീടുകളിലും 411 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

കണ്ണൂര്‍

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ആകെ 9505 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 9154 പേര്‍ വീടുകളിലും 351 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

കാസര്‍ഗോഡ്

കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ ആകെ 4032 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 3231 പേര്‍ വീടുകളിലും 801 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

Story Highlights 1,45,062 people under observation

നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News
Top