പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയരുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയെന്ന് നടന്‍ ജോയ് മാത്യു April 6, 2021

സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പോളിങ് ശതമാനം ഉയരുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് ചലച്ചിത്രതാരം ജോയ് മാത്യു. മാറ്റത്തിനായാണ് താന്‍ വോട്ടു ചെയ്തതെന്നും...

Top