മലിനജലമുള്ള തോട് കുടിവെള്ള സ്രോതസാക്കി 50ഓളം കുടുംബങ്ങൾ June 10, 2020

വർഷങ്ങളായി മലിനജലമുള്ള തോട് കുടിവെള്ള സ്രോതസാക്കി ആലപ്പുഴ ചമ്പക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ 50ഓളം കുടുംബങ്ങൾ. ടാപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ വെള്ളം എത്തിയിട്ടില്ല....

ആലപ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതി; പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ ആലപ്പുഴയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിതല യോഗം പരാജയപ്പെട്ടു December 14, 2019

ആലപ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം വൈകും. പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ ആലപ്പുഴയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിതല യോഗം പരാജയപ്പെട്ടു. റോഡ്...

കുടിവെളളം മുട്ടി നട്ടംതിരിഞ്ഞ് ആലപ്പുഴക്കാർ: ക്ഷാമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി November 8, 2019

കുടിവെളളമില്ലാതെ നട്ടംതിരിഞ്ഞ് ആലപ്പുഴക്കാർ. പൈപ്പ് പൊട്ടി ഒമ്പതാം നാളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും യോഗം ചേരുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണ് വകുപ്പ് നടപടികൾ. കുടിവെളളക്ഷാമത്തിൽ...

Top