പി സദാശിവം പടിയിറങ്ങുന്നു; ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കേരള ഗവർണറാകും September 1, 2019

മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കേരള ഗവർണറാകും. നിലവിലെ ഗവർണർ പി സദാശിവത്തിന്റെ കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്...

Page 5 of 5 1 2 3 4 5
Top