സിനിമാ സെറ്റിൽ ഒരാളുടെ മുഖത്തടിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്, എന്നാൽ അത് സംവിധായകന്റെ അല്ല : തുറന്നു പറഞ്ഞ് ഭാമ October 4, 2018

നടി ഭാമ സംവിധായകന്റെ മുഖത്തടിച്ചു എന്നതരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് നടി ഭാമ. മുഖത്ത്...

ഐറ്റം ഡാൻസിനിടെ അനാവിശ്യമായി സ്പർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; കരണത്തടിച്ച് മറുപടി നൽകി ബാഹുബലി നടി August 2, 2017

Subscribe to watch more ഐറ്റം ഡാൻസിനിടെ അനാവിശ്യമായി പിന്നിലൂടെ മുടിയിൽ സ്പർശിച്ച നടനെ കരണത്തടിച്ച് ബാഹുബലി താരം. ബാഹുബലിയുടെ...

Top