ക്രിസ്മസ് ബമ്പർ 12 കോടിയുടെ ഭാഗ്യശാലി കണ്ണൂരിലുണ്ട് ! February 11, 2020

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ക്രിസ്മസ് ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറി ഇത്തവണ ലഭിച്ചത് കണ്ണൂർ സ്വദേശിക്ക്. മാലൂർ പുരളിമല കുറിച്യ കോളനിയിലെ പൊരുന്നൻ രാജനാണ്...

ഇതാണ് ആ ആറ് കോടിയുടെ ഭാഗ്യവാൻ January 26, 2018

ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര ബമ്പറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനമായ ആറ് കോടി രൂപ നേടിയ ഭാഗ്യവാനെ കണ്ടെത്തി. തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂർ ഗരൂരിലെ ബി.രത്‌നാകരൻ പിള്ളയാണ്...

Top