ജോലിക്കാർക്ക് ശമ്പളവർധനവിനായി സിഇഓ തന്റെ ശമ്പളം 90 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറച്ചു; ബിസിനസ് മൂന്നിരട്ടി വർധിച്ചുവെന്ന് പഠനം September 9, 2020

ജോലിക്കാർക്ക് ശമ്പളവർധനവിനായി സിഇഓ തന്റെ ശമ്പളം 90 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറച്ചതോടെ ബിസിനസ് മൂന്നിരട്ടി വർധിച്ചുവെന്ന് പഠനം. അമേരിക്കയിലെ സിയാറ്റിലിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റി...

ലോറിയലും ‘ഫെയർ’, ‘വൈറ്റ്’ പരാമർശങ്ങൾ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു June 29, 2020

സൗന്ദര്യ വർധക ഉത്പന്ന കമ്പനിയായ ലോറിയലും തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വംശീയ ചുവയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ നടക്കുന്ന ‘ബ്ലാക്ക്...

പി എം കെയേഴ്സ് ഓഡിറ്റിംഗ്; നിയോഗം 1.59 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകിയ കമ്പനിക്ക് June 16, 2020

പി എം കെയേഴ്സിലേക്ക് 1.59 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകിയ കമ്പനിയെ തന്നെ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റിംഗിനു നിയോഗിച്ചു എന്ന് റിപ്പോർട്ട്....

Top