ഗാര്‍ഹികാവശ്യത്തിനുളള പാചക വാതക സിലിണ്ടറില്‍ അളവ് തൂക്ക തട്ടിപ്പ് വ്യാപകം December 5, 2020

ഗാര്‍ഹികാവശ്യത്തിനുളള പാചക വാതക സിലിണ്ടറില്‍ അളവ് തൂക്ക തട്ടിപ്പ് ഇപ്പോഴും വ്യാപകം. സിലിണ്ടറിന് വില വര്‍ധിക്കുമ്പോഴും കൃത്യമായ അളവില്‍ പാചകവാതക...

രാജ്യത്ത് പാചക വാതക വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു December 2, 2020

രാജ്യത്ത് പാചക വാതക വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറിന് അന്‍പതു രൂപയാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വില ഇനി...

പാചക വാതകത്തിന് വില വർധിപ്പിച്ചു June 1, 2020

പാചക വാതക സിലിണ്ടർ വില കൂട്ടി. വിലവർധന ഇന്ന് മുതൽ നിലവിൽ വരും. സബ്‌സിഡിയില്ലാത്ത ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വില 11.50...

പാചകവാതക വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു September 2, 2017

പാചകവാതകത്തിന്റെ വില വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. സബ്സിഡിയുള്ള സിലിണ്ടറിന് 7.4 രൂപയാണ് കൂട്ടിയത്. പുതുക്കിയ നിരക്ക് അര്‍ദ്ധരാത്രി മുതല്‍ നിലവില്‍ വന്നു. സബ്സിഡി...

പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറഞ്ഞു August 1, 2017

രാജ്യത്ത് പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറഞ്ഞു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വന്ന വ്യത്യാസമാണ് വിലയിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നത്. സബ്‌സിഡി ഉള്ള സിലിണ്ടറിന് 23...

Top