കഴിഞ്ഞ ബില്ലിലെ 70 ശതമാനം തുക ഈ മാസം ഉപയോക്താക്കൾ അടച്ചാൽ മതി; കെഎസ്ഇബി ഹൈക്കോടതിയിൽ June 17, 2020

ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അമിത തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കെഎസ്ഇബി. ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതിക്കുള്ള ബില്ലാണ് നൽകിയതെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ കെഎസ്ഇബി സത്യവാങ്മൂലം നൽകി. കേസ്...

മൂന്ന് ബൾബുകൾ മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി ബിൽ 5567 രൂപ ! September 23, 2019

മൂന്ന് ബൾബുകൾ മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം വൈദ്യുതി ബിൽ ലഭിച്ചത് 5567 രൂപ. തൃശൂർ ചവറാംപാടം ചുക്കത്ത് വീട്ടിൽ...

ഉപയോഗിച്ചത് മൂന്ന് ഫാൻ, മൂന്ന് ട്യൂബ്ലൈറ്റ്, ഒരു ടിവി; 3000 കോടി രൂപ കടന്ന് കറണ്ട് ബിൽ !! ബില്ല് കണ്ട് ഷോക്കായി ഉപഭോക്താവ് !! August 14, 2017

മൂന്ന് മുറികൾ മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നു ഫാനും മൂന്നു ട്യൂബ്‌ലൈറ്റും ഒരു ടി.വിയും. കറണ്ട് ബിൽ തുക...

നോട്ട് ക്ഷാമം, ബില്ലടച്ചില്ലെങ്കിലും ഫ്യൂസൂരില്ല! November 10, 2016

അഞ്ഞൂറിന്റേയും ആയിരത്തിന്റെയും കറന്‍സികള്‍ പിന്‍വലിച്ചതിലൂടെ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് വൈദ്യുതി ബില്ല് അടയ്ക്കാന്‍ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കിലെടുത്ത് വൈദ്യുതി ബില്ല് അടയ്ക്കാനുള്ള തീയതി...

Top