മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് നിയമ വിരുദ്ധമായി ഒരു പിഴയും ഈടാക്കുന്നില്ല; മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്‍ October 2, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് നിയമ വിരുദ്ധമായി ഒരു പിഴയും ഈടാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്‍. കഴിഞ്ഞ...

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ലോക്ക് ഡൗൺ ലംഘിക്കുന്നവരെ പിടികൂടാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് രംഗത്ത് April 3, 2020

പത്തനംതിട്ട ജില്ലിയിൽ ലോക്ക് ഡൗൺ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുനന വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും രംഗത്ത്. ജില്ലയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങൾ...

ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് നിയമത്തിൽ ഇളവില്ല; അമിതവേഗക്കാർക്ക് മുന്നറിപ്പുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് April 2, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടർന്ന് നിരത്തുകളിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ വാഹനവുമായി അമിതവേഗത്തിൽ പായുന്നവർക്ക് മുന്നറിപ്പുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്. ലോക്ക്...

Top