അറിയാം മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് October 10, 2020

.. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ പത്ത്, ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം. ലോക മാനസികാരോഗ്യദിനത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം മാനസികാരോഗ്യ...

‘വിഷാദത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്’; വെളിപ്പെടുത്തി മിഷേൽ ഒബാമ August 7, 2020

വിഷാദത്തിന്റെ പിടിയിലാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രഥമ വനിത മിഷേൽ ഒബാമ. കൊവിഡും വർഗ വിവേചനവും ഉൾപ്പെടെ തന്നെ വിഷാദരോഗിയാക്കിയെന്നാണ്...

വിഷാദരോഗം അലട്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു: മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് June 16, 2020

തന്നെയും വിഷാദരോഗം അലട്ടിയിരുന്നു എന്ന് സംവിധായകൻ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ്. ആട് 2 സംവിധാനം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരാളെ തേടേണ്ടി വരുമെന്ന്...

Top