എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം സക്കറിയയ്ക്ക് November 1, 2020

ഈ വർഷത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം പോൾ സക്കറിയയ്ക്ക്. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലകവുമാണ് പുരസ്‌കാര ജേതാവിന് ലഭിക്കുന്നത്. മലയാള...

എം മുകുന്ദന് എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്കാരം November 1, 2018

2018ലെ എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്കാരം  എം മുകുന്ദന് .  അ‍ഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാര്‍ഡ്.  സാഹിത്യ രംഗത്ത്...

എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം കെ സച്ചിദാനന്ദന് November 1, 2017

ഈ വർഷത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം കവി കെ സച്ചിദാനന്ദന്. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് പുരസ്‌കാര ജേതാവിന് ലഭിക്കുക....

എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം കവി പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന് December 7, 2015

ഈ വര്‍ഷത്തെ എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം പ്രശസ്ത കവി പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന്. മലയാള സാഹിത്യലോകത്തിന് നല്‍കിയ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണ് പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്നത്. ഒന്നര...

Top